Skip to main content

Találat: közadatok

A Központi Statisztikai Hivatalhoz kerültek a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség tulajdonosi jogai

„A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lett a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. (NAVÜ) tulajdonosi jogainak gyakorlója 2024. február 1-i hatállyal. Azzal, hogy NAVÜ tulajdonosi jogai a KSH-hoz kerültek, hatékonyabbá és gyorsabbá válik az adatok gyűjtésének, feldolgozásának, elemzésének és közzétételének folyamata. A változással megszűnnek a két szervezet tevékenységei közötti párhuzamosságok, érvényesülnek a racionalizáció és a költséghatékonyság szempontjai. A tulajdonjogváltás után a NAVÜ változatlan formában, viszont már a KSH tulajdonosi irányítása alatt folytatja tevékenységét. A Központi Statisztikai Hivatal Magyarország legnagyobb adatvagyon kezelője, a hazai hivatalos...

Részletek

Új törvény a nemzeti adatvagyonról

„Alig két évvel a nemzeti adatvagyon törvény (2021. évi XCI. törvény) elfogadása és hatálybalépése után, rövidesen lényegesen megújul a nemzeti adatvagyon hasznosításának keretrendszere, miután a Parlament elfogadta "A nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról" szóló törvényt (a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege elérhető itt). (A Parlament döntését követően a köztársasági elnök aláírása szükséges még, hogy az új törvény közzétételre kerülhessen a Magyar Közlönyben.) A jogszabály többek között uniós jogszabályi implementációs kötelezettségeknek is eleget tesz: egyrészt a nyílt hozzáférésű adatokról...

Részletek

Nyílt adatként érhető el a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) honlapján megjelentetett információ

„1. A ksh.hu domain név alatt (a továbbiakban: Honlap) található tartalom a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szellemi tulajdona, a KSH a szerzői jog jogosultja. Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, polgári jogi, valamint büntetőjogi jogkövetkezményekkel jár. Tartalom használata 2. a KSH a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) szabványosított nemzetközi licencet használja, amely szerint a Honlapon található összes tartalom – beleértve a táblázatokat, az ábrákat és az infografikákat is – (a továbbiakban: Tartalmak) szabadon másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők....

Részletek

E-közmű konferencia: tapasztalatok és lehetőségek az elektronikus közmű-nyilvántartási rendszerben

„Szakmai párbeszéd a KÖFOP projekt részeként megvalósult e-közműről. Szakmai konferencián gyűltek össze az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer érintettjei a Lechner Tudásközpont szervezésében április 27-én, a Margitszigeten. A fórum résztvevői szakmai irányítói, szakági tervezői, fejlesztői és üzemeltetői, hatósági és közművezeték-üzemeltetői nézőpontból is áttekintették a 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása projekt keretében megvalósult elektronikus közműnyilvántartási rendszer működési tapasztalatait és az előtte álló lehetőségeket. A Lechner Tudásközpont szakmai konferenciát szervezett az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer felhasználói, irányítói, tervezői és a közművezeték-üzemeltetők számára április 27-én, Budapesten....

Részletek

Digitalizációról – a közigazgatáson innen és túl

„Az információtechnológia fejlődésével egyre összetettebbé válnak a közigazgatással szemben támasztott igények, és napjainkra már lényegesen túlmutatnak a belső munkafolyamatok számítógépekkel történő végzésén. Folyamatosan bővül az elektronikusan intézhető ügyek köre, ehhez illeszkedve szükséges a lakosság digitális ügyintézési kompetenciáinak fejlesztése is. A digitális megoldások eredményes alkalmazása mára közös társadalmi érdekké, a gazdasági versenyképesség alapfeltételévé vált. A járvány fokozta a digitalizáció jelentőségét, a legkorszerűbb infokommunikációs technológiák sikeres integrálása iránti igényt. Az elmúlt évtizedek információtechnológiai fejlődésével párhuzamosan a közigazgatás is fokozatosan digitalizálódik, az innovatív megoldások jövőképe...

Részletek

Szakmai konferencia a megújult TEIR-ről (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer)

„Felhasználók, adatgazdák, üzemeltetők találkoztak Konferencián beszélték meg tapasztalataikat a 2022 augusztusában megújult Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, azaz a TEIR felhasználói, adatgazdái, fejlesztői és üzemeltetői május 3-án, Budapesten. A Lechner Tudásközpont által szervezett eseményen a 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása projekt keretében teljeskörűen megújított téradat-kincsestárról tájékozódhattak elméleti és gyakorlati oldalról is a résztvevők. A 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása projekt keretében 2022 augusztusában megújult az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, a TEIR. A társadalmi, gazdasági és környezeti téradatokat egyaránt megjelenítő...

Részletek

Folyamatosan emelkedik az ingyenes járműellenőrző platform használóinak száma

„Napi 63 ezer adatlekérés zajlik a rendszeren keresztül. Mint ismeretes, a 2019 óta működő, Ügyfélkapun keresztül elérhető Jármű Szolgáltatási Platformon díjmentesen lekérdezhetők a járművek adatai, ennek köszönhetően napi szinten bő 63 ezerszer veszik igénybe a felhasználók. A rendszer a különböző ágazati szervek nyilvántartásaiban tárolt információkat gyűjti össze, így egy felületen megismerhetők a jármű alap- és műszaki adatai, eredetisége, vagy káreseményekben való érintettsége is. A Jármű Szolgáltatási Platform lehetővé teszi a Magyarországon üzemelő járművek életútjának ingyenes megtekintését, amelyhez csupán egy rendszám megadása szükséges....

Részletek

A közadatok előírt közzététele a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén és az átláthatósági eljárás

„A nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével minden költségvetési szerv köteles meghatározott gazdálkodási adatait az újonnan létrehozott Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén (a továbbiakban: Felület) kéthavi rendszerességgel közzétenni. A közzététel módját és pontos tartalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/C. §-a és a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. A közzétételi kötelezettség a 2022. november 29-én vagy azt követően keletkezett adatokra vonatkozik. Az adatszolgáltatást a Felületről letölthető adatlapon a Felhasználói Szabályzatban található útmutatók szerint...

Részletek

499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól

„...1. A Központi Információs Közadat-nyilvántartás üzemeltetője, az adatszolgáltatás és a közzététel 1. § (1) A Kormány a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felülete (a továbbiakban: Felület) üzemeltetőjeként a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Üzemeltető) jelöli ki. (2) Az Üzemeltető nyílt hálózaton működő webes felületen gondoskodik a Felület kialakításáról és a közzétételi kötelezettséggel érintett adatszolgáltatások Felületen történő rögzítéséről, valamint azok közzétételéről. ... 10. § (1) A Felület létrehozására és a 2. §-ban meghatározottak Felületen történő közzétételére az Üzemeltető legkésőbb 2022. december 31-ig köteles....

Részletek

T/1786 Egyes törvények közadatokkal összefüggő módosításáról

„...A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Közadat tv.) a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003//98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: PSI-irányelv) átültetését valósítja meg a hazai jogrendszerben. A közszféra által előállított adatok újrahasznosítására vonatkozó uniós szabályozás azonban a közelmúltban megváltozott, a PSI-irányelvet a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Nyíltadat-irányelv) váltotta fel. A Nyíltadat-irányelvvel bevezetett új rendelkezések...

Részletek
Page 1 of 13 1 2 13