Skip to main content

Találat: közbeszerzési útmutatók

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 10 útmutató aktualizálásáról döntött

„2021. május 06. napján a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács ülésén az alábbi útmutatók aktualizálására került sor: -  Az alvállalkozókkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutató - Az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól szóló útmutató - A keretmegállapodásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutató - A kizáró okok tekintetében a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló útmutató - A tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételeiről szóló útmutató - Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők...

Részletek

7 útmutató aktualizálásáról döntött a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács

„2019. november 20-án tartotta idei utolsó rendes ülését a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács. A napirenden lévő útmutatók mindegyikét elfogadta a Tanács, így aktualizálásra került a következő hét útmutató: - Az építési tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól szóló útmutató  - A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató  - A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló útmutató - A hiánypótlás szabályairól szóló útmutató  - A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló...

Részletek

Új közbeszerzési útmutatók jelentek meg

„A hatályos közbeszerzési törvényhez és végrehajtási rendeleteihez kapcsolódó új útmutatók – a Miniszterelnökséggel folytatott egyeztetéseket követően – elérhetőek honlapunkon. A Közbeszerzési Hatóság a jogalkalmazók munkájának elősegítése érdekében folyamatosan dolgozik a közbeszerzési szabályozáshoz kapcsolódó segédanyagok, köztük az útmutatók kiadásán. A Hatóság új útmutatókat bocsátott ki az alábbi témákban: az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések...

Részletek