Skip to main content

Találat: közigazgatási hatékonyság

Közbeszerzések hatékonyságának mérése

„..A tanulmány célja annak feltárása, hogy milyen teljesítménymérési mutatók alkalmazhatóak a közbeszerzési funkció teljesítményének merésére és értékelésére, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a beszerzési funkció jobb teljesítményéhez, javítják a beszerzési szervezet beszerzési hatékonyságát és beszerzési eredményességét. A kutatás mind a beszerzésekre, mind közbeszerzésekre kiterjed, hiszen a lebonyolító szervezeti egységek teljesítményének javításához mindkét típusú beszerzés megfelelőssége hozzájárul...A közszféra esetében egy integrált teljesítményértékelő rendszer kialakításánál minden lehetséges területet figyelembe kell venni, mely az állampolgárok számára hozzáadott értéket jelenthet. Az értékelő rendszert úgy kell megtervezni, hogy az...

Részletek

Relatív hatékonyságvizsgálat (DEA). Alapmodellek és menedzsmentalkalmazások

„A korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrások észszerű felhasználása az élettel összeegyeztethető földi környezet és az emberi társadalom fennmaradásának fontos feltétele. Ehhez hasonlóan, a gazdálkodó szervezetek számára rendelkezésre álló erőforrásokkal történő gazdálkodás a vállalatok versenyképességét és fennmaradását határozza meg. A gazdasági életben alkalmazott erőforrások nagyon összetettek, anyagi, technológiai, humán, pénzügyi és intellektuális területeket egyaránt átölelnek. A menedzsment mindennapi problémája annak eldöntése, hogy ezekből az erőforrásokból mekkora mennyiség felhasználása indokolt a jelenleg rendelkezésre álló és alkalmazható technológiák mellett. Mely szervezetek járnak élen az erőforrások...

Részletek

1263/2023. (VII. 4.) Korm. határozat a Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoportról

„1. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv Állam és közigazgatás komponens 38. reform intézkedése értelmében az egyes kiemelt állami területekre fordított kiadások rendszeres, középtávú munkaterven alapuló felülvizsgálata érdekében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján javaslattevő, véleményező, tanácsadó tevékenységet végző testületként Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) működik. 2. A Munkacsoport feladata a) a közkiadások megfelelőségének részletes vizsgálatában történő közreműködés a felülvizsgálat tárgyát képező területeken, különös tekintettel azok pozitív társadalmi hatására, a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásra, valamint...

Részletek

1262/2023. (VII. 4.) Korm. határozat a közkiadások hatékonyságának felülvizsgálatáról

„A Kormány a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő, a közkiadások hatékony felhasználásának javítása kiadási felülvizsgálatok révén című reform keretében megvalósuló intézkedések mielőbbi végrehajtása érdekében 1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a) gondoskodjon a kiadási felülvizsgálatok koordinálásáról és elvégzéséről, és b) hozza létre a Pénzügyminisztérium szervezetén belül a kiadások felülvizsgálatának koordinálásáért és elvégzéséért felelős szervezeti egységet; Felelős: pénzügyminiszter Határidő: az a) alpont tekintetében folyamatos, a b) alpont tekintetében azonnal 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az 1. pont szerinti szervezeti egység...

Részletek

Felülvizsgálatot tart a kormány, a középpontban az egészségügyi és a családtámogatási kiadások

„A közkiadások hatékonyságának felülvizsgálatát rendelte el a kormány, a költségvetés legfontosabb területeit tekinti át a Pénzügyminisztérium vezetésével és egy új munkacsoport felállításával. A kormány kedd este kiadott egy határozatot, amelynek értelmében felül kell vizsgálni számos területen azt, hogy megfelelő hatékonysággal költik-e el a forrásokat – írja az Index. A Magyar Közlönyben jelent meg a kormány határozata „a közkiadások hatékonyságának felülvizsgálatáról”. Ebben előírták, hogy a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedéseket felül kell vizsgálni hatékonysági szempontból. A határozatban Varga Mihály pénzügyminisztert bízták...

Részletek

Az Európai Számvevőszék szerint a szén kivezetésére adott pénzek különösebb hatás nélkül tűntek el

„Az Európai Számvevőszék szerint a szén kivezetésére adott pénzek különösebb hatás nélkül tűntek el. Sem a munkaerőpiacon, sem a megújuló energia, sem az energiamegtakarítás terén nem egyértelmű, hogy hoztak-e változást az uniós források. Sem a munkahelyteremtésre, sem az energetikai átalakulásra nem gyakorolt nagyobb hatást a széntermelő régiók számára adott uniós támogatás – derül ki az Európai Számvevőszék (ESZ) szerdai jelentéséből. A helyzet ugyan összességében javult, ám a szén továbbra is jelentős üvegházhatású gázt kibocsátó forrás több uniós országban. Ezért az ESZ szerint...

Részletek

Az Európai Számvevőszék értékelése az uniós intézmények tevékenységéről a világjárvány idején

„Az Európai Számvevőszék ma közzétett jelentése szerint az uniós intézmények jelentős ellenálló képességről tettek tanúbizonyságot a Covid19-világjárvány idején. Az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Unió Bírósága egyaránt gyorsan és rugalmasan reagált, és ki tudta használni a digitalizáció terén végrehajtott korábbi beruházásainak előnyeit. Az uniós intézmények számára azonban még mindig nehézséget jelent, hogy a Covid19 utáni világban a lehető legjobban ki tudják aknázni a válság által felgyorsított innováció és rugalmasság lehetőségeit. Az első Covid19-megbetegedésről hivatalosan 2020. január végén...

Részletek

Az Európai Számvevőszék értékelte, hogy az Európai Bizottság hogyan értékelte a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveket

„2021 februárjában az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló rendeletet: az eszköz célja, hogy mérsékelje a Covid19-világjárvány gazdasági és társadalmi hatásait. Az Unió pénzügyi támogatásának igénybe vételéhez a tagállamoknak nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervet kell benyújtaniuk. Megvizsgáltuk ezen nemzeti tervek Bizottság általi értékelését és megállapítottuk, hogy az a folyamat összetettségét és az időkorlátokat figyelembe véve összességében megfelelő volt. Az eljárással kapcsolatban azonban több hiányosságot, a tervek sikeres végrehajtásával kapcsolatban pedig több kockázatot is feltártunk. Több...

Részletek

Fókuszban a térségi fejlesztési tanácsok – több tanács nem végzett érdemi tevékenységet 2018-2020 között

„A turisztikai vonzerő, a gyorsforgalmi utak elérhetősége, a munkahelyteremtési és -megtartó képesség, sőt még a kulturális hagyományok ápolása is meghatározó egy térség fejlődése, gazdasági ereje és a helyiek életminősége szempontjából. A hazánkban 2018. és 2020. évek között működő nyolc térségi fejlesztési tanács területfejlesztési feladatai az ország 16 megyéjének 528 települését – melyhez hozzáértendő még az M9 gyorsforgalmi út nyomvonalához kapcsolódó több száz település is – érintette. Mindez azt jelenti, hogy a térségi fejlesztési tanácsok céljai, illetve tevékenységük az ország lakóinak döntő többségére...

Részletek

E-közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának növelése az infokommunikációs technológiákkal

„Az általam választott téma multidiszciplináris jellegű. Kutatásom célja feltárni az információs társadalom és kiemelten az e-közigazgatás fejlődési folyamatait Magyarországon az elmúlt évtizedekben a fejlesztési célkitűzések és a megvalósítás tapasztalatai alapján. Az előzetes kutatások alapján világossá vált, hogy ez három nagy területet érint. Az egyik vetülete az e-közigazgatási szolgáltatások köre és jellemzői, ami az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult. Évtizedek óta folyik a diskurzus arról, hogy mit is takar ez a történelmileg változó fogalom, kialakulására és fejlődésére milyen tényezők hatnak, illetve milyen lehetőségeket biztosít...

Részletek
Page 1 of 11 1 2 11