Skip to main content

Találat: közigazgatási teljesítmény-ellenőrzés

A „delivery unit”-ok tündöklése és bukása – tanulmány a sikeres közigazgatási működés feltételeiről

„A „delivery unit” (továbbiakban: DU) kifejezésnek nem ismert egyelőre a magyar megfelelője, így – mivel egy tükörfordítás szokatlan eredményre vezetve – jó szokásunktól eltérően ezúttal eltérünk a magyarítástól. (Örömmel vesszük ugyanakkor olvasóink javaslatát egy célszerű magyar kifejezésre.) A DU eredeti ötlete Tony Blair brit miniszterelnöktől származik, akik nagyívű központi kormányzati reformjainak egyik pilléreként vezette be a kormány főtitkárán (Cabinet Secretary), aki a közigazgatás működtetéséért felelős, keresztül a miniszterelnöknek alárendelt, a szaktárcáktól független, azokkal együtt tevékenykedő, Delivery Unit elnevezésű szervezeti egységet. Az elnevezés...

Részletek

A Kormány 1129/2017. (III. 20.) Korm. határozata a 2018. évi fejlesztési mérföldkövek teljesítéséről

„A Kormány 1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az általuk vezetett minisztériumban működő irányító hatóság által végrehajtott operatív program és a Vidékfejlesztési Program esetében mérjék fel az eredményességi keretrendszerbe tartozó 2018. évi indikátor mérföldkövek eléréséhez hozzájáruló felhívások és projektek végrehajtásának helyzetét, és erről nyújtsanak be jelentést a Kormánynak, Felelős: emberi erőforrások minisztere Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: 2017. április 30. 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető...

Részletek

Ember a rendszerben: a humánpolitika kihívásai

„Komoly terheket ró a Humánpolitikai Főosztályra a magyar közigazgatás rendszerének megújítását célzó Magyary Program. Az jelenleg 50 fővel működő osztály feladata a reform teljes személyügyi vonatkozású anyagának kezelése, az új Etikai Kódex megismertetése a munkatársakkal, valamint az új Közszolgálati Életpályamodell is plusz feladatokat eredményez. A feladatokról Kiss Anikó, a főosztály vezetője számolt be a Rádió Orientnek. A 2010-ben indult reform elsősorban a közigazgatási szervezeti rendszer racionalizálását , a meglévő hivatali szervek egységesítését célozta meg. Ennek során a kis létszámmal működő Fővárosi Kormányhivatalba...

Részletek

A teljesítményközpontú közigazgatás a cél

„ Teljesítményközpontú közigazgatás kiépítése a cél, ennek pedig lényeges eleme a teljesítmény értékelése – mondta Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) közigazgatási államtitkára hétfőn Budapesten. A Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban című kiemelt projekt záró rendezvényén mondott beszédében az államtitkár hangsúlyozta, hogy a KIM nyitott a közigazgatás felé, így közös siker lett az új teljesítményértékelő rendszer bevezetése. Biró Marcell elmondta még, hogy fontos feladat a teljesítményen nyugvó közszolgálati életpálya kiterjesztése a teljes közszférára. Ennek lényeges eleme a teljesítmény értékelése. Emlékeztetett arra,...

Részletek

Nemzetközi szemle, 2013. szeptember 30.

Strukturális reformokba kezd a finn kormány A költségvetési hiány csökkentésének igényét hangoztatva a Finnországot kormányzó koalíció reformprogramot dolgoz ki. Célkitűzéseik között szerepel a helyi önkormányzatok pénzügyeinek átszervezése (önkormányzatok összevonása), a közszolgálatok teljesítményének növelése (jóléti kiadások csökkentése). Forrás: Preparations of the government structural reform programme move forward; Finnish Government; 2013. szeptember 26. Government structural reform; Finnis Government; 2013. szeptember 26. Finnish government plans to trim generous welfare model; Reuters; 2013. augusztus 29. Finnish economy: Focus on structural reforms; Danske Bank, Macro Research; 2013....

Részletek

Ásó, kapa, nagyharang: a közszolgálat egy életre szól

„A közigazgatás és a versenyszféra között továbbra is óriási szakadék húzódik: az anyagi megbecsülés nagyobb a versenyszférában, a közigazgatásban inkább az erkölcsi elismertség van előtérben. „Lépésenként haladunk, szorosan a versenyszféra nyomában vagyunk” – emelte ki a Rádió Orient műsorában Szegedi Piroska. A KIM személyügyekért felelős helyettes államtitkára az új életpályamodellel kapcsolatban elmondta, nem a klasszikus típusú pályára állításról van szó - hisz fiatalok és a közigazgatás akár egész életen át együtt maradhatnak. Szegedi Pirosa a Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium (KIM) személyügyekért felelős...

Részletek

Eredményesek voltak-e az ERFA által támogatott e-kormányzati projektek?

„I-IV Összefoglalás 1–12 Bevezetés 1–3 Az e-kormányzat meghatározása és céljai 4–8 A Lisszaboni Stratégia, az E-Európa és az I2010 9 Uniós pénzügyi támogatás 10–12 Az ERFA irányításának alapelvei a 2000-2006-os programidőszakban 13–15 Az ellenőrzés hatóköre és módszere 16–51 Észrevételek 16–27 Vajon a felmért igényeknek megfelelően választották-e ki a projekteket? 19–23 Kezdetben a stratégiákat nem felmért igényekre alapozták 24–27 A projektkiválasztás során ritkán vizsgálták, hogy a költséghatékonyság várhatóan csakugyan a kiválasztott pályázati projekteknél-e a legjobb 28–42 Jól alakították-e ki és terv szerint hajtották-e...

Részletek

Eredményesek voltak-e az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által támogatott e-kormányzati projektek?

„Az Európai Számvevőszék különjelentést tett közzé a következő címmel: Eredményesek voltak-e az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által támogatott e-kormányzati projektek? (9/2011. sz. különjelentés) Elektronikus kormányzat (e-kormányzat) alatt az állami szervek, a vállalkozások és a polgárok közötti elektronikus tranzakciókat, illetve egyes állami szervek egymás közti ilyen tranzakcióit értjük. Az e-kormányzat a közszolgáltatások minőségi javulása érdekében az informatikai és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazását, szervezeti változásokat és új készségek elsajátítását követeli meg. Az ellenőrzött uniós támogatások tagállami projektek társfinanszírozását jelentik. Az Európai Számvevőszék teljesítményellenőrzése...

Részletek