Skip to main content

Találat: KÖZIGTAD

Társadalmi egyeztetésen a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása (KÖFOP-2.1.5) című felhívás tervezete

„Átfogó cél Jelen felhívás a KÖFOP 2. prioritás 1. specifikus céljához, azaz a szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberi erőforrásmenedzsment-rendszernek a közigazgatás kulcsterületein történő bevezetéséhez illeszkedik. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása projekt a 2.1.2. intézkedés megvalósulását, azaz a közszolgálati életpályák feltételeinek biztosítását tűzte ki célul. A fejlesztés indokoltsága Közszolgálati adatokat az egyes szerveknél vezetett közszolgálati nyilvántartások tartanak nyilván – egy személyügyi döntéstámogató rendszer ezen nyilvántartásokból kaphat adatokat, melyhez a központi adatigények meghatározása szükséges. A központi adatigények jelenleg...

Részletek