Skip to main content

Találat: Magyar Államkincstár

Digitalizáció és innováció szerepe a számvevőszéki munkában

„Fontos a digitalizáció és az innováció a számvevőszéki munkában is - hangsúlyozta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke az EUROSAI IT munkacsoport 2022. április 12-i online konferenciáján. Az ÁSZ elnöke leszögezte: a digitalizáció területén folyamatosan zajló fejlesztéseket szem előtt tartva, az ÁSZ kiemelt feladata a közszféra teljesítményének objektív mérését és értékelését lehetővé rendszerek kiépítésének és működtetésének támogatása. Az EUROSAI IT munkacsoport online konferenciája 2022. április 12-én került megrendezésre. Az esemény témája az adatok standardizálásának fontossága, a Cloud-technológiák alkalmazása, az állami adatközpontok működése...

Részletek

A Kincstár története, helye, szerepe, feladatai az állampénzügyekben, fejlődése és perspektívája

„...Munkám elsődleges célja, hogy a Kincstár feladatait, történetét, nemzetközi jellemzőit bemutassam, egyúttal megpróbáljam egy kicsit ismertebbé, közelibbé hozni ennek a területnek történetet, jellemzőit, működési kereteit és jelentőségét. Egyúttal remélem, hogy akár diskurzus, akár vita, akár szakmai vagy nem szakmai beszélgetések, eszmecserék alapjául szolgálhat munkám. Ahogy mondani szokás nincs rossz reklám, a lényeg, hogy beszéljenek róla. Kutatásaim alapján a kincstárat, mint témát átfogóan a hazai szakirodalomban még nem dolgozták fel, továbbá uniós és nemzetközi szakirodalomban sem kap kellően hangsúlyos szerepet. Egyben ezt az...

Részletek

Megújította adatcsere és tájékoztatási célú együttműködését az Államkincstár és a Nemzeti Bank

„ Megújította és kibővítette együttműködési megállapodását a Kincstár és az MNB. A közös munka keretében kiemelt szerepet kap egyebek mellett a rendszeres kölcsönös adatszolgáltatás, illetve a tájékoztatás a lakáscélú támogatásokkal és az állami viszontgaranciákkal kapcsolatos tapasztalatokról. A Magyar Államkincstár (Kincstár) nevében Bugár Csaba elnök, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) részéről pedig Matolcsy György elnök írta alá Budapesten a két intézmény megújított és kibővített együttműködési megállapodásáról szóló dokumentumot. Az együttműködés során kiemelt területnek számít különösen a rendszeres adatszolgáltatás az intézmények között. Az MNB...

Részletek

16/2020. (XII. 30.) PM rendelet a törzsadat-nyilvántartás vezetésének részletes szabályairól és a törzsadat-nyilvántartás műszaki követelményeiről

„... 2. § (1) A Magyar Állam Kincstár (a továbbiakban: Kincstár) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106/G. § (1) bekezdésében meghatározott törzsadat-nyilvántartást az e rendelet szerinti törzsadat-nyilvántartó informatikai rendszerben működteti (a továbbiakban: törzsadat-nyilvántartó rendszer). (2) A Kincstár az 1. mellékletben meghatározott minimum követelményeket biztosítja a felhasználói munkaállomások számára a törzsadat-nyilvántartó rendszer használatához. 3. § (1) A törzsadat-nyilvántartó rendszerhez olyan, a Kincstár által működtetett szakrendszerek csatlakoztathatók (a továbbiakban: csatlakoztatott szakrendszer), amelyekben jogszabályi felhatalmazás alapján olyan adatkezelést szükséges végezni, amely adatokat részben...

Részletek