Skip to main content

Találat: Mesterséges Intelligencia (MI) — szabályozás

Célegyenesben a mesterséges intelligenciáról szóló uniós jogszabály (AI Act – AIA)

„Május 2-3-án fogadhatja el az OECD miniszteri szintű tanácsa az uniós AI Act-hhez, a Mesterséges Intelligencia (MI) európai szabályozásához fűzött ajánlásait. Az Európai Bizottság 3 évvel ezelőtt kezdte meg az MI regulációját. Az európai Mesterséges Intelligencia Iroda várhatóan az EU magyar elnöksége idején kezdi meg működését. Az Európai Unió Mesterséges Intelligencia törvényét (Artificial Intelligence Act – AI Act) 2024 márciusában fogadta el az Európai Parlament, rendelkezései a következő években fokozatosan, a teljes dokumentum 2026-ban lép majd hatályba. Az eseményeket a Gazdasági Együttműködési...

Részletek

Frissítették az OECD MI Alapelveit

„„Az OECD és a partnerországok aktualizálták az OECD AI Principles nevű dokumentumot, azaz az OECD MI Alapelveit. Az Európai Unió csatlakozásával az aláírók száma elérte a 47-et. Az OECD MI Alapelveket eredetileg 2019-ben fogadták el, és 2024 májusában frissítették. Az aláírók közössége az új technológiai és szakpolitikai fejlemények figyelembevételével aktualizálták a dokumentumot, biztosítva, hogy továbbra is szilárdak és a célszerűek maradjanak az Alapelvek. Az Alapelvek iránymutatást nyújtanak a mesterséges intelligencia szereplőinek a megbízható mesterséges intelligencia kifejlesztésére irányuló erőfeszítéseikhez, és ajánlásokat adnak a...

Részletek

MI-rendszerek biztonsága: az Egyesült Királyság és az USA közös egyezménye a biztonságos MI-tesztelésekről

„Az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok aláírta a közös munkát biztosító mérföldkő jelentőségű egyezményt a fejlett MI teszteléséről. Ez az első kétoldalú a témában: a hétfőn aláírt szerződés szövege szerint a két ország együtt fog működni, hogy a mesterséges intelligencia eszközei és az azokat támogató rendszerek biztonságosságát szolgáló stabil, megbízható módszerek kidolgozásra kerüljenek. A brit technológiával foglalkozó miniszter Michelle Donelan szerint az egyezmény a Bletchley Parkban megrendezett 2023-as novemberi MI Biztonság Csúcstalálkozón fogalmazódott meg. Az eseményen a legfőbb AI vállalatok...

Részletek

Mesterséges intelligencia a pénzügyi szektorban – Innováció és kockázatok

„A mesterséges intelligencia hosszú fejlődési utat járt már be, számos áttörő eredménnyel. E technológia manapság ismét közbeszéd tárgyává vált, és egyre inkább a mindennapjaink részét képezi, amely trend alól a pénzügyi szektor sem jelent kivételt. Szakmai cikkünkben bemutatásra kerül, hogy a hatékonyságjavító üzleti lehetőségekkel együtt jelentkező kockázatokra is tekintettel indokolt lehet az esetleges szektorspecifikus szabályozói keretrendszer kialakítása, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a technológiában rejlő lehetőségek kihasználásra kerülhessenek, a kockázatok minimalizálása mellett...” Forrás: Mesterséges intelligencia a pénzügyi szektorban - Innováció és kockázatok; Domokos...

Részletek

Megszületett az ENSZ határozata a mesterséges intelligenciáról

„A világ országait egyesítő szervezet először először foglalt állást a mesterséges intelligencia kérdésében, rögtön az összes tagország egyetértésével. Az ENSZ Közgyűlése mind a 193 tagállam támogatásával fogadta el csütörtökön első határozatát a mesterséges intelligenciáról, ami többi között az új technológiák hasznából való egyenlő részesedést hangsúlyozza. A három hónap előkészítést követően elfogadott dokumentum célként fogalmazza meg, hogy csökkenjen a digitális szakadék a fejlett országok és a szegényebb, fejlődő államok között, valamint azt is, hogy minden szereplő ott ülhessen az asztalnál, amikor a mesterséges...

Részletek

Alapjogi hatásvizsgálat az uniós MI-jogszabályban (AI Act)

„A Mesterséges Intelligencia Rendelet kodifikációjának utolsó éve nagyon turbulens lett, főként a generatív mesterséges intelligencia (MI) berobbanása és rohamos terjedése miatt, amelyet a rendelet kissé kapkodva és viharos viták közepette igyekezett valahogy kezelni. Hamarosan erről is – mármint a generatív MI-k szabályozásról a rendeletben – közzéteszünk itt egy blogbejegyzést, addig azonban a rendelet egy nagyon innovatívnak tűnő, ám véleményem szerint problémák sokaságát felvető új intézményét szeretném röviden elemezni, és ennek az innovációnak néhány gyakorlati következményére felhívni a figyelmet. Az „alapjogi hatásvizsgálatról” (fundamental...

Részletek

Az emberi méltóság a legújabb technológiák korában (Ki véd meg az algoritmusoktól?)

„...Török Bernát, az NKE EJKK igazgatója Az emberi méltóság a legújabb technológiák korában című előadással tisztelgett Hörcher Ferenc előtt. Hozzászólását azzal kezdte, hogy a Hörcher Ferenc által vezetett Konzervativizmus című egyetemi kurzus olvasmányai a mai napig élénken élnek emlékezetében. A konferencián mégis alkotmányjogi területen marad, leginkább azért, mert Hörcher Ferenccel hamarosan közösen kutathatják majd a technológia által kreált új kérdéseket az emberi méltóság területén. Török Bernát kifejtette, az alkotmányjog forradalmi változás alatt áll, hiszen kulcsfogalmainak az új mércék mellett is érvényesülnie kell....

Részletek

A mesterséges intelligencia és a közigazgatás

„Gondolatok a mesterséges intelligencia szabályozás kockázatalapú megközelítéséről a gyakorlatban, kihívások és lehetőségek A mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása a közigazgatásban és a technológia határokon átívelő jellegének figyelembevételével az európai dimenzióban való szabályozást indokolttá teszi. Az európai szintű meghatározás mellett fontos az alkalmazásokhoz szükséges szabványok kialakítása. Ezek a sztenderdek kulcsfontosságúak az áttekinthetőség, nyilvánosság, közérdek-képviselet, egységesség és ellentmondás-mentesség tekintetében, segítve az MI által jelentett kockázatok kezelését és a jogbiztonság megteremtését. Az MI alkalmazása a közigazgatásban számos kihívást vet fel, beleértve a megbízhatóságot, az átláthatóságot, és...

Részletek

Ferenc pápa nemzetközi szerződést sürgetett a mesterséges intelligencia használatának szabályozására

„Ferenc pápa nemzetközi szerződést sürgetett a mesterséges intelligencia használatának szabályozására, arra figyelmeztetve, hogy az MI "technológiai diktatúrája" veszélyeztetné a békét és a demokráciát. A 86 éves pápa szerint azt szeretné, ha a világ vezetői megállapodnának egy etikai keretek között kidolgozott "kötelező érvényű nemzetközi szerződésben" a mesterséges intelligenciáról. Ferenc a felhívást a béke világnapjára szóló éves üzenetében tette, amelyet a katolikus egyház minden év január 1-jén tart. "Az erkölcsi ítélőképesség és az etikus döntéshozatal egyedülálló emberi képessége több, mint algoritmusok bonyolult gyűjteménye. Ezt...

Részletek

Ideiglenes, politikai megállapodás született az uniós MI jogszabályról (AI Act)

„Európa ideiglenes megállapodásra jutott a mesterséges intelligencia használatát szabályozó, mérföldkőnek számító európai uniós szabályokról, köztük arról, hogy a kormányok hogyan használhatják a mesterséges intelligenciát a biometrikus megfigyelésben, és hogyan szabályozzák az olyan mesterséges intelligencia-rendszereket, mint a ChatGPT. A politikai megállapodással az EU elindul afelé, hogy a világ első nagyhatalmaként törvényeket alkosson a mesterséges intelligenciára vonatkozóan. Az uniós országok és az Európai Parlament tagjai közötti pénteki megállapodás közel 15 órás tárgyalást követően született meg, egy előző napi, majdnem 24 órás vitát követően. A...

Részletek
Page 1 of 11 1 2 11