Skip to main content

Találat: Nemzeti Adatvagyon Ügynökség (NAVÜ)

Megújul a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), nagy célokat tűzött ki a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb adatvagyon-gazdálkodás érdekében

„Sajtóreggeli a KSH-ban Sajtóreggeli keretében fogadta a média képviselőit és a gazdasági élet vezető elemzőit 2024. február 16-án Dr. Kincses Áron, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke, valamint a Hivatal elnökhelyettesei, Ádám Dénes, Dr. Tóth Szabolcs és Dr. Valkó Gábor. Az eseményre meghívást kapott a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség (NAVÜ) ügyvezetője, Uhrinyi Tamás. A KSH első elnöki sajtóreggelijére hagyományteremtő céllal került sor 2023 őszén, amely folytatása a most megrendezett esemény. Az idén februári sajtóreggeli témája az innováció és digitalizáció, az adatkormányzás és adatvagyon-gazdálkodás,...

Részletek

A Központi Statisztikai Hivatalhoz kerültek a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség tulajdonosi jogai

„A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lett a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. (NAVÜ) tulajdonosi jogainak gyakorlója 2024. február 1-i hatállyal. Azzal, hogy NAVÜ tulajdonosi jogai a KSH-hoz kerültek, hatékonyabbá és gyorsabbá válik az adatok gyűjtésének, feldolgozásának, elemzésének és közzétételének folyamata. A változással megszűnnek a két szervezet tevékenységei közötti párhuzamosságok, érvényesülnek a racionalizáció és a költséghatékonyság szempontjai. A tulajdonjogváltás után a NAVÜ változatlan formában, viszont már a KSH tulajdonosi irányítása alatt folytatja tevékenységét. A Központi Statisztikai Hivatal Magyarország legnagyobb adatvagyon kezelője, a hazai hivatalos...

Részletek

A közadatok előírt közzététele a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén és az átláthatósági eljárás

„A nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével minden költségvetési szerv köteles meghatározott gazdálkodási adatait az újonnan létrehozott Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén (a továbbiakban: Felület) kéthavi rendszerességgel közzétenni. A közzététel módját és pontos tartalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/C. §-a és a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. A közzétételi kötelezettség a 2022. november 29-én vagy azt követően keletkezett adatokra vonatkozik. Az adatszolgáltatást a Felületről letölthető adatlapon a Felhasználói Szabályzatban található útmutatók szerint...

Részletek

499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól

„...1. A Központi Információs Közadat-nyilvántartás üzemeltetője, az adatszolgáltatás és a közzététel 1. § (1) A Kormány a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felülete (a továbbiakban: Felület) üzemeltetőjeként a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Üzemeltető) jelöli ki. (2) Az Üzemeltető nyílt hálózaton működő webes felületen gondoskodik a Felület kialakításáról és a közzétételi kötelezettséggel érintett adatszolgáltatások Felületen történő rögzítéséről, valamint azok közzétételéről. ... 10. § (1) A Felület létrehozására és a 2. §-ban meghatározottak Felületen történő közzétételére az Üzemeltető legkésőbb 2022. december 31-ig köteles....

Részletek

Digitális válaszok az adatalapú közigazgatás korában

„A tanulmány célja, hogy képet adjon a hazai digitalizáció helyzetéről, a Digitális Jólét Program (DJP) történetéről, tevékenységéről. Kiemelendő a közigazgatás-fejlesztés 2010-es alapjain nyugvó következő állomása, mely három dimenzióban (ember-gép-rendszer) és három beavatkozási területen (adat-robot-hálózat) állapít meg teendőket. A Mesterséges Intelligencia Stratégia (MIS) új fejezetet nyitott a DJP történetében, rávilágított az adat jelentős szerepére. A téma jelentősége okán felállításra került a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség (NAVÜ), melynek működési dimenziói közül kiemelendő a szabályozási dimenzió, ami egy konfliktusos terepnek ígérkezik a jövőben. ” Forrás: Digitális...

Részletek

Fontos adatpolitikai rendelet jelent meg a közigazgatási adatvagyon hasznosításáról

„A Kormány a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény 15. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 15. § (2) bekezdés a)–d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 19. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET A NEMZETI ADATVAGYONRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS EGYES SZERVEZETEK KIJELÖLÉSE 1. A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség feladatait ellátó szervezet 1. § A nemzeti...

Részletek

Épülő nemzeti adat-ökoszisztéma – előadások és kerekasztal-beszélgetés a Magyary-színpadon, INFOTÉR Konferencia 2021. október 20.

Október 19. és 21. között került megrendezésre a 12. INFOTÉR Konferencia, mely keretében a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület hatodik alkalommal tarthatott önálló szekciót az adatok hasznosításáról. Idén a nemzeti adatvagyon, nemzeti adat-ökoszisztéma, illetve állam és piac közti együttműködés jelentősége került górcső alá. A panel résztvevői: Goldfárthné Veres Edit, főosztályvezető, Oktatási Hivatal Prof. Dr. Nyikos Györgyi, tanszékvezető egyetemi tanár, a NAVÜ Nkft. ügyvezetője Dr. Sántha György, Ph.D., elnökségi tag, Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület, a Salamon Consulting Kft. ügyvezető tulajdonosa Dr. Tomor Tamás, Ph.D.,...

Részletek

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség felett

„...1. melléklet a 20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelethez A Rendelet 3. melléklet III. pontjában foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki: (Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve - Cégjegyzékszám - Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége) 3. Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - 01-09-389831 - 2022. december 31.” Forrás: A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelete a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az...

Részletek

Amikor az adat életet ment : A NAVÜ szerepe az egészségügyben

„Hónapok alatt hozott be többéves lemaradást a hazai digitalizáció fejlettsége a pandémia kényszere alatt. Nemzetközileg is egyedülálló, az okostelefonok cellainformációira alapuló módszertant dolgoztak ki magyar szakemberek a lakosság mozgásának, otthonmaradásának monitorozására. A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség deklarált célja a Mesterséges Intelligencia Stratégiában lefektetett szempontok alapján az érintett szereplőkkel egyetértésben és együttműködve, a Magyarországon meglévő és folyamatosan bővülő adatvagyon, így az egészségügyi adatvagyon felelős használata.” Forrás: Amikor az adat életet ment : A NAVÜ szerepe az egészségügyben; Gál András Levente; IME: Informatika és menedzsment...

Részletek

Gál András Levente: ha jól építjük fel a rendszert, mi lehetünk az adatvagyon Svájca

„Túl vagyunk az aranykoron, egyre többen akarják az adatainkat, és egyre több visszaélésveszély van: itt jön be az állam fogyasztóvédelmi vagy szuverenitásvédelmi szerepe – mondta Gál András Levente, a Nemzet Adatvagyon Ügynökség vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. A Digitális Jólét Program szakmai vezetője beszélt a digitális termelői piac adta lehetőségekről, az adatvagyon hasznosításáról, a globális szolgáltatók veszélyeiről és a négy nagy uniós vitáról is. A Digitális Jólét Program egy nagyon bonyolult rendszer, az egyik érdekes rész benne az úgynevezett digitális termelői...

Részletek
Page 1 of 3 1 2 3