Skip to main content

Találat: Nemzeti Egészségügyi Informatikai Rendszer (NEIR)

Elkészült az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), valamint az Ágazati portál fejlesztése

„Október 16-án, pénteken 10 órakor a Kossuth Klubban kerül sor ünnepélyes keretek között a „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer – Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése” című TIOP-2.3.2 / KMOP-4.3.3 projekt átadására. A projekt keretei között 2,1 milliárdos európai uniós támogatással megvalósuló EESZT karabinerként fogja össze a magyar e-Egészségügyet. Egységes informatikai környezettel és a legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel biztosítja az egészségügyi ágazaton belüli költséghatékony kommunikációt a nap huszonnégy órájában. Az egészségügyi szféra regisztrált felhasználói számára létrehozott zárt szakmai portál, az...

Részletek

Másfél év múlva startol az e-egészségügyi rendszer

„Az uniós projektek lezárása és a tesztidőszak után, 2017 első negyedévében minden egészségügyi szolgáltató csatlakozik az elektronikus egészségügyi rendszerhez, és az állampolgárok is betekintést nyerhetnek az ellátásaikkal kapcsolatos információkba, betegadatokba. A nemzeti egészségügyi informatikai (e-egészségügyi) rendszer projektjének nyitó konferenciája előtt tartott szerdai sajtótájékoztatón Sas Tibor, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) szakmai vezetője elmondta, hogy a témakörben három uniós program fut, amelyeknek az összértéke tízmilliárd forint. A rendszer lényege, hogy a betegek orvosi dokumentumai (leletek, röntgenfelvételek, gyógyszerek, zárójelentések stb.), ha a páciens...

Részletek

Hangsúlyeltolódások a központi e-Health fejlesztésekben

„Mintha kevesebb figyelem irányulna a Nemzeti Egészségügyi Informatikai Rendszer (NEIR) kiépítésére, mióta nem az infotechnológiát (IT) kiemelten kezelő Szócska Miklós vezeti az ágazatot. Mészáros János helyettes államtitkár azonban az IME egészségügyi szaklap XIII. Országos Egészségügyi Infokommunikációs Konferenciáján mindenkit megnyugtatott: a fejlesztések rendben folynak, csupán a prioritásokban történt némi eltolódás. A háttérintézményi rendszer márciusi átalakulása után az informatika felügyelete és kezelése jellemzően az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (OEP) került. A TIOP-os beruházások lezárultak, az ebből eredő forrástömeg jellemzően a hardverfejlesztéseket szolgálta, így segítve, hogy...

Részletek

Határozat a „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című projekt támogatásának jóváhagyásáról

„A Kormány 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KTIA-13-2-2014-0001 azonosító számú, „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban: projektjavaslat), 2. hozzájárul a projektjavaslat támogatási szerződésének megkötéséhez. Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal...” Forrás: A Kormány 1327/2014. (V. 30.) Korm. határozata a KTIA-13-2-2014-0001 azonosító számú projekt támogatásának jóváhagyásáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 76. szám, 2014. május 30.; 10103-10104. oldalak (pdf)

Részletek

A Nemzeti Egészségügyi Informatikai Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések akciótervi nevesítéséről

„A Kormány 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú, „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban: projektjavaslat), 2. elfogadja az 1. melléklet szerint a projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését, 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a projektjavaslat keretében a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztésekhez arányosítás alapján meghatározott 1 555 714 286 forint összegű forrásnak a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap...

Részletek

Jóváhagyták a Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszerrel kapcsolatos projektet

„A Kormány 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 azonosító számú, „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot, 2. elfogadja 1. pont szerinti projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint, 3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez...” Forrás: A Kormány 2014/2013. (XII. 29.) Korm. határozata a TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 azonosító számú című...

Részletek

Megjelent a Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos felhívás

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” (TIOP 2.3.3-13/1) (KTIA-2.3.3-13/1) című felhívás. A támogatás célja: a közfinanszírozott egészségügyi ellátásokat nyújtó szolgáltatók (ideértve a közfinanszírozott lakossági gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátást biztosító, vénybeváltó szolgáltatókat is) magasabb minőségi szintű tevékenységének, hatékony együttműködésének elősegítése; a teljes közfinanszírozott ellátási előzményi adatok (térben és időben független választ garantáló) hozzáférhetőségének biztosításához szükséges környezet kialakítása a valamennyi ellátási ponton megalapozottabb szakmai döntéshozatal, valamint a...

Részletek

Az e-Egészségügy új projektjével nő az ellátás színvonala

„Az e-Egészségügy új projektjének, a Nemzeti egészségügyi informatikai rendszernek a megvalósításával nő majd az ellátás színvonala, az emberek pedig egészségesebbekké és egészségtudatosabbakká válhatnak - mondta Szócska Miklós egészségügyi államtitkár kedden Budapesten sajtótájékoztatón. A mintegy kétmilliárd forintos uniós támogatással megvalósuló projektről - amelynek támogatási szerződését nemrégiben írták alá - az államtitkár elmondta, az egészségügyben hatalmas adatvagyon található, amelynek megfelelő használatával egyebek mellett el lehet érni, hogy a mentőszolgálat munkatársai már a helyszínre érkezés előtt megkapják a szükséges adatokat a páciens esetleges speciális betegségeiről....

Részletek

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének a megállapításáról

„... 1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése ... 1.1.1 Neumann Program... Közoktatási intézményekben az IKT kompetenciák, készségek és képességek fejlesztését, továbbá az ezen intézmények kommunikációját, adminisztrációját segítő eszközök beszerzése. ... 1.1.2 Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban II. szakasz... A TIOP 1.1.2 első szakaszában kialakított informatikai infrastruktúra bővítése, fejlesztése annak érdekében, hogy a már meglévő és a majd kialakítandó különböző oktatási rendszerek, valamint az oktatás ágazati szintű tervezéséhez és irányításához szükséges rendszerek működtetése az alapinfrastruktúra oldaláról az elkövetkező évekre is biztosított legyen. ......

Részletek