Skip to main content

Találat: népesedés

A tehetségpotenciál kiaknázása Európában: új lendület az uniós régióknak

„Európa számos tehetséggel rendelkezik. A tehetségeket azonban gondozni kell, különösen azért, mert az EU jelentős demográfiai átalakuláson megy keresztül. Erre még nagyobb szükség van azokban a régiókban, ahol csökken a munkaerő és alacsony a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, valamint ahonnan nagy arányú a fiatalok elvándorlása. Ha nem teszünk ellene, ez a folyamat új és egyre növekvő területi egyenlőtlenségekhez fog vezetni, mivel egyes régiók elöregednek és lemaradásba kerülnek a munkaerő létszáma és készségei tekintetében. Mindez megváltoztathatja Európa demográfiai környezetét, gyengítve az EU rezilienciáját...

Részletek

Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése

„2015 májusában kezdődött és 2015 decemberében zárult az EGT Alapok által finanszírozott, az Alkalmazkodás az éghajlatváltozás programon belül megvalósított projekt, amelyet Magyarország hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése címmel az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete valósított meg. A kutatás elsődleges célja az volt, hogy a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerbe olyan adatokat állítson elő, amelyek területi bontásban tartalmaznak Magyarországra, 2050-ig tartó kitekintéssel társadalmi-gazdasági indikátorokat. Ezek segítségével a jövőben a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és különféle szakpolitikai beavatkozások különböző területi szinteken (ország, megye, járás, település)...

Részletek

Tervek és a valóság – Pénzbeli családtámogatási ellátások vizsgálata a kormányprogramok tükrében

„...A kutatás a számos családtámogatási forma közül az állam által nyújtott közvetlen pénzbeli családtámogatási ellátásokra fókuszál. Magyarországon a rendszerváltás óta minden kormány családpolitikájának központi kérdése a fenti népesedési folyamatok megállítása, javítása. Kormányaink gyakran hangoztatják a család, mint a társadalom alapegysége fontosságát, a családi élet biztonságának megteremtését, a gyermekvállalás feltételeinek javítását, az ország népességfogyásának megállítását. Ráadásul minden valaha kormányzó politikai párt igyekszik hangsúlyozni, hogy a családok és gyermekek helyzete az ő hivatali ideje alatt mutatkozott a legkedvezőbbnek. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy mennyiben igaz...

Részletek

„Mindent megteszünk, de óvodást nem tudunk csinálni”

„A kistelepülések koporsójába üthetnek újabb szöget az óvodabezárások – mondja a problémával küzdő bonyhádi kistérség több polgármestere is. Úgy vélik, ha az intézményekre lakat kerül, még azok a fiatalok is el fogják hagyni a falvakat, akik korábban csak ott tudták elképzelni az életüket. Ha viszont nincs fiatal, a falvak elöregedése, végül elnéptelenedése elkerülhetetlenné válik. Elköltöző fiatalok, kiüresedő falu. Ilyen rémképektől tart többek között Klein Mihály, Kisdorog polgármestere is, aki szerint a kistelepüléseknek a rendszerváltás óta egyre nagyobb problémákkal kell megküzdeniük. A település...

Részletek

A kiutat keresik az elnéptelenedő falvak

„Magyarországon négyszáz olyan település van, amelynek lakosságszáma nem éri el a kétszáz főt, s kéttucatnyi olyan, ahol ötvenen sem laknak. Elöregedő lakosság, rohamosan fogyó népesség, periférikus elhelyezkedés, ahová csak a mobilposta és a távolsági busz jár – ezek jellemzik azokat a falvakat, amelyek lakosságuk jelentős részét elvesztették az elmúlt évtizedekben – derült ki a KSH „Települések a lét határán” című kiadványából. Magyarországon négyszáz olyan település van, amelynek lakosságszáma nem éri el a kétszáz főt, illetve amely 1970 óta elvesztette népességének több mint...

Részletek

Járásaink a statisztikák tükrében

„Elkészült a KSH online elérhető adatbázisa a járások és a járásokhoz tartozó települések legfontosabb statisztikai adatairól. Az adatok 2010-es állapotot tükröznek és a főbb területi, illetve demográfiai mutatókra vonatkoznak. Az adatbázis statisztikai alapegysége tehát a járás és a hozzájuk tartozó települések. A közzétett adatok (alap- és származtatott adatok) által egy általános képet kaphatunk ezen új közigazgatási egységek relatív népesség- és településföldrajzi viszonyairól. Az alábbi tömör, számszerű jellemzésben és a mellékelt térképeken ezeket a főbb mutatókat vesszük górcső alá. Jelen esetben nem célunk...

Részletek