Skip to main content

Találat: Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership)

A héten olvastuk: nyílt adatok, nyílt kormányzat – 2017. szeptember 4.

Elfogadták a német kormányzat első Nyílt Kormányzati Cselekvési Tervét 15 feladat (kötelezettség) van megjelölve az átláthatóság és nyílt innováció növelésére, a közigazgatási működés hatékonyságának növelésére. Erster Nationaler Aktionsplan 2017-2019 (pdf) First National Action Plan 2017-2019 (pdf) Háttér: Open Government Partnership (OGP) A szövetségi kormány webhelye, háttéranyagok, a németországi konzultáció állomásai. First German National Action Plan for more Transparency and Open Government Cikk a Nyílt Kormányzati Kezdeményezés webhelyéről Warum diese Initiative? Arbeitskreis OGP Deutschland A német civil szervezetek, tudományos intézmények, társadalmi szervezetek és...

Részletek

A Kormány 1719/2016. (XII. 6.) Korm. határozata Magyarország kilépéséről a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezésből

„A Kormány 1. egyetért azzal, hogy Magyarország kilépjen a Nyílt Kormányzati Együttműködés (angol megnevezéssel Open Government Partnership) elnevezésű nemzetközi együttműködésből; 2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a kilépésről szóló szándéknyilatkozatot küldje meg a Nyílt Kormányzati Együttműködés Irányító Bizottságának; Felelős: külgazdasági és külügyminiszter Határidő: azonnal 3. visszavonja a Magyarország csatlakozásáról a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez szóló 1227/2012. (VII. 6.) Korm. határozatot.” Forrás: A Kormány 1719/2016. (XII. 6.) Korm. határozata Magyarország kilépéséről a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government...

Részletek

A francia számvevőszék gyakorlatban is támogatja a nyílt adatgazdálkodást és adathasználatot

„Az Európai Bizottság Joinup nevű oldala, ami interoperábilis platformot biztosít az uniós országok közigazgatása részére, jó három hónapos csúszással, de hírt adott a francia állami számvevőszék egy fontos kezdeményezéséről. A közpénzek felhasználásának ellenőrzéséért felelős, tekintélyes állami szervezet május 27-28-án DataSession néven nyílt ülést szervezett fejlesztőknek, adatokkal foglalkozó újságíróknak, tervezőknek, diákoknak, egyesületeknek, bíróknak és a civil társadalom tagjainak annak megvitatására, hogy miképpen lehetne hatékonyan hasznosítani a pénzügyi nyílt adatokat, mintegy közösséget szervezve erre a célra. Az esemény szervezésében akítv részt vállalt az Etalab...

Részletek

Magyarország Félidős Önértékelési Jelentése a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásokról

„Elkészült a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership – OGP) keretében a 1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozattal elfogadott második nemzeti akcióterv félidős önértékelési jelentése, amely a kormányzati honlapon elérhető és véleményezhető. Észrevételeiket 2016. szeptember 8-ig várjuk az euefo@bm.gov.hu e-mail címen.” ---------------- „Magyarország Félidős Önértékelési Jelentése (a továbbiakban: Jelentés) a 1460/2015. (VII. 8.) Kormányhatározattal elfogadott, a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés (a továbbiakban: OGP) keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásokról szóló második akcióterv (a továbbiakban: második OGP Akcióterv) kidolgozását és egyeztetését, az egyes vállalások...

Részletek

Nyílt kormányzat, nyílt adatok: a szabad hozzáféréstől a hatékony újrafelhasználásig

„A tanulmány célja, hogy bemutassa a nyílt kormányzat (open government) újszerű koncepcióját, különös tekintettel a Nyílt Kormányzati Partnerség (Open Government Partnership, OGP) globális kezdeményezésre, azon belül pedig a Magyarország által vállalt kötelezettségek előrehaladásának értékelésére. A nyílt kormányzat megvalósítása arra épít, hogy az adatokhoz való nyílt, korlátozásoktól mentes hozzáférés (open data) alkalmazása során, az átláthatóságot és közvetlen részvételt biztosító együttműködések kialakulásával javul a kormányzati intézmények teljesítménye, új munkahelyek jönnek létre, növekszik a gazdaság, erősödik a közügyekben tapasztalható állampolgári aktivitás. Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy...

Részletek

Akcióterv Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól

„...Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership, a továbbiakban: OGP) nemzetközi kezdeményezésben fennálló tagsága határozott előrelépést jelent a nyílt kormányzat és a megismerhető, átlátható közigazgatás irányába. Az OGP célja olyan hatékony, transzparens és ellenőrizhető kormányzás megvalósítása, amely épít az állampolgárok és a civil szervezetek aktív együttműködésére. A Kormány határozott célja, hogy a szélesebb társadalmi részvétel megteremtésével fejlessze az állam és a helyi önkormányzatok által nyújtott szolgáltatásokat és csökkentse a bürokráciát. Az akciótervben rögzített vállalások olyan kötelezettségek teljesítését irányozzák elő, amelyek megvalósítása...

Részletek

A Kormány 1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozata Magyarországnak a Nyít Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015–2017. évekre tett vállalásairól szóló második akciótervéről

„1. A Kormány egyetért Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés Kezdeményezés (a továbbiakban: OGP) keretében a 2015–2017. évekre tett vállalásairól szóló akciótervében (a továbbiakban: Akcióterv) foglaltakkal, és felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az Akcióterv kormányzati portálon való közzétételéről, valamint az OGP Irányító Bizottsága részére történő megküldéséről. Felelős: belügyminiszter Határidő: azonnal 2. A Kormány az Akciótervben szereplő célkitűzések megvalósításához szükséges intézkedéseket e határozat szerint fogadja el. 3. A helyi önkormányzati döntéshozatal nyilvánosságának biztosításával és az ehhez fűződő közzététellel kapcsolatos gyakorlat hatékonyabbá tétele céljából módszertani...

Részletek

Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól szóló második akcióterv tervezete

„Tájékoztató a Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól szóló második akciótervéről szóló előterjesztésről A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership, OGP) nemzetközi kezdeményezés célja, hogy a civil szervezetek bevonásával erősítse a részes országok elkötelezettségét az átlátható kormányzás megteremtése és a társadalmi részvétel erősítése iránt, valamint államközi keretet nyújtson az erre vonatkozó nemzetközi jó gyakorlatok megosztásához. Az együttműködés küldetése továbbá az is, hogy ösztönözze a közigazgatási tevékenység minden szintjén a legmagasabb fokú szakmai integritás megvalósítását. Magyarország e...

Részletek

Véleményezhető: Elkészült a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership – OGP) nemzeti akciótervének önértékelése

„ Elkészült a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership – OGP) nemzeti akciótervének önértékelése, amely a kormányzati honlapon elérhető és véleményezhető. A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) kezdeményezés 2013-2014-re szóló akciótervét 2013 februárjában fogadta el a Kormány. Az akcióterv összesen 16 vállalásának fő célja a közszféra integritásának erősítése, ugyanakkor tartalmaz intézkedéseket például az állami szervek átláthatóságának erősítése vagy a korrupcióellenes tájékoztatási kampány vonatkozásában is. Az OGP kezdeményezés szabályai szerint valamennyi ország nemzeti akciótervének végrehajtásáról önértékelést készít, amelyet két hétre nyilvános egyeztetésre...

Részletek

Rétvári Bence: pontosabb lett a közszféra korrupciós veszélyeit tartalmazó térkép

„Rétvári Bence szerint jóval pontosabbá vált a közszféra korrupciós veszélyeit tartalmazó térkép az Állami Számvevőszék (ÁSZ) idei felmérése után, amely negyven százalékkal pontosabb képet nyújt arról, hogy az egyes közintézményekben hol kell jobban odafigyelni a korrupciós kockázatokra. A közigazgatási tárca parlamenti államtitkára az MTI-nek elmondta, hogy az ÁSZ idén megismételte integritásfelmérését, és a 155 kérdésből álló elektronikus kérdőívet a korábbiakhoz képest mintegy 40 százalékkal több költségvetési szerv töltötte ki. A beérkezett több mint 1400 kérdőív válaszait a számvevőszék feltölti az általa kidolgozott...

Részletek
Page 1 of 2 1 2