Skip to main content

Találat: önkormányzati autonómia

Helyi önkormányzati autonómia: Mi változik, mi marad?

„Magyarországon a helyi önkormányzatok autonómiája mindig is fontos kérdés volt a helyi demokrácia és az állami központi irányítás közötti egyensúly megteremtése szempontjából. Az elmúlt 35 évet szemlélve a kérdés először az 1989-90-es rendszerváltáskor kapott különös jelentőséget. A 2012-ben végbement önkormányzati reform ismét előtérbe helyezte az önkormányzatok autonómiájának kérdését: az ekkor lezajlott modellváltás az önkormányzati autonómiát tartalmi és formai szempontból egyaránt érintő változásokat hozott. Jelen tanulmány középpontjában a helyi önkormányzati autonómia kérdésköre áll. Az autonómia jelentésének és a helyi önkormányzati autonómia egyes alapelemeinek...

Részletek

A magyar önkormányzati rendszer autonómiájának empirikus elemzése

„...A 2010-es évtől kezdődően a magyar szakirodalom viszonylag széles körben foglalkozott az önkormányzati rendszer reformjával, számos olyan írás jelent meg, amely a változásokat mutatta be és értékelte. Ezek a munkák legtöbbször a reformok deskriptív feldolgozásait adták, a jogszabályok változásaiból indultak ki, és ezekből vontak le következtetéseket a rendszer (várható) működésére nézve. Dolgozatom is a változás megragadására törekszik, de munkámban az önkormányzati rendszer empirikus elemzésére vállalkozom. Ahhoz, hogy az elemzést el lehessen végezni, meg kell tudni mondani, hogy pontosan minek a változást is...

Részletek

A helyi, területi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Történeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára

„...Az értekezés középpontjában a magyar önkormányzati rendszer elemzése áll, történeti visszatekintéssel, valamint a hazai önkormányzati viszonyok nemzetközi kontextusban történő értékelése, példákkal illusztrálva az európai standardok érvényesülését. A hazai helyi, területi önkormányzatiság elemzése, értékelése különös hangsúlyt kaphat az Alaptörvény, majd ezt követően az új önkormányzati szabályozásra tekintettel, így elsődlegesen a 2011-2012. éveket követő változásokra koncentrál az elemzés. A téma aktualitását az Alkotmányban és az önkormányzati törvényben kialakított helyi önkormányzati rendszerben bekövetkezett mélyreható változások adják, amelynek eredményeként a helyi önkormányzati autonómia jelentősége relativizálódott...” Forrás:...

Részletek

Az új rendszer vesztese a települési autonómia a polgármesterek szerint

„Tóth József, Polgár polgármestere a Világgazdaság önkormányzatokról szóló konferenciáján nem tartotta indokoltnak és korrektnek az újabb adósságkonszolidációt, mivel a települések egy kisebb része így is kapott erre a célra már 610 milliárd forintot. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere szerint szükség van az újabb adósságátválallásra, mivel jelentős adósságok vannak még, főként az önkormányzati cégeknél. Pásztor Béla, Veresegyház vezetője azt hangoztatta, hogy eladósodni nem bűn, ha vissza is fizetik azt, s hitelfelvétel nélkül nem tehettek volna jelentős fejlesztéseket a települések. „Az önkormányzati költségvetések a nyertesek,...

Részletek