Skip to main content

Találat: önkormányzati szolgáltatások

A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása – 4. (Szakpolitikai kérdések)

„A hazai közszolgáltatás-szabályozás keretei A projekt keretében készült, Pálné Dr. Kovács Ilona és Dr. Finta István által szerkesztett „A helyi önkormányzati közszolgáltatások jogi szabályozási és szakpolitikai környezete” című tanulmány arra tesz kísérletet, hogy számba vegye, elemezze az önkormányzatok helyzetére, feladatrendszerére, finanszírozására vonatkozó, illetve azokat érintő kormányzati átfogó stratégiákat, koncepciókat, jogszabályokat. Emellett külön-külön kitér az egyes önkormányzati közszolgáltatások hazai szabályozási kereteire, az ellátás és a finanszírozás módozataira. Feladatellátási- és finanszírozási modellek Országos, teljes körű, településsoros adatbázisok alapján feladatellátási és finanszírozási, illetve tervezési és...

Részletek

A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása – 3. (Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer modelljavaslat )

„Integrált közszolgáltatási információs rendszer modelljavaslat kidolgozása A helyi önkormányzati közszolgáltatások helyzetéről szóló információk meglehetősen rendszertelenül, dezintegráltan, hiányosan, koordinálatlanul állnak csak rendelkezésre, ami megnehezíti az egyes közszolgáltatási ágazatok szakmai irányítását, a helyi közszolgáltatások összehangolását, a finanszírozási rendszer működtetését és a helyi közszolgáltatás szervezési döntések meghozatalát is. Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete ÁROP kiemelt projektjének keretén belül integrált közszolgáltatási információs rendszer (IKIR) tervezésére, specifikálására vállalt kötelezettséget, melynek megvalósítására külső közreműködőt vont be, a HUMANSWOT Tanácsadó Kft-t. Az elvégzendő feladat a helyi közszolgáltatások finanszírozásához,...

Részletek

A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása – 2. (Nemzetközi trendek)

„A projekt első eredményei között megszületett Pálné Dr. Kovács Ilona szerkesztésében „A helyi közszolgáltatások megszervezésének főbb trendjei a szakirodalom és nemzetközi szervezetek dokumentumainak tükrében” című összegző tanulmány. A munka az önkormányzati közszolgáltatási területre vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom, uniós és egyéb nemzetközi dokumentumok, irányelvek szakértői feldolgozását tartalmazza, a feltárt modellek relevanciáját értékeli. A közszolgáltatások szabályozása az Európai Unióban az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra, illetve még inkább az általános érdekű szociális szolgáltatásokra kiadott fehér és zöld könyvek, irányelvek keretében történik. Az Európai Közigazgatási...

Részletek

A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása – 1.

„Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2013 áprilisa és 2014 júliusa között valósította meg az Államreform Operatív Program keretében a „Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása” című kiemelt projektet. Ennek keretében áttekintésre került a közszolgáltatás-szervezés elméleti szakirodalma, a hazai jogi szabályozási, szakpolitikai sajátosságok, illetve jelentős empíria gyűlt össze a hazai önkormányzatok közszolgáltatási sajátosságairól. A kutatás földrajzi értelemben kiterjedt az egész országra, a települési kérdőíves felmérésben a települések 45,3%-a vett részt, a jegyzői kérdőíveket az önkormányzati hivatallal rendelkező települések 56,8%-a töltötte ki, és további...

Részletek

Megjelent a helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása érdekében kiírt felhívás

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása” című, ÁROP 1.1.22 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja. A rendelkezésre álló keretösszeg 180 000 000 forint. A projektjavaslat benyújtására 2012. október 17. és 2012. november 17. között van lehetőség. ... A kiemelt projekt arra irányul, hogy átfogó helyzetképet adjon az önkormányzati hatáskörben lévő helyi közszolgáltatások ellátásáról, az átalakítás első tapasztalatairól, ezzel segítséget nyújtson a szükséges végrehajtási jogalkotáshoz, a finanszírozási rendszer kialakításához, illetve az önkormányzatok helyi szolgáltatás-szervezési reformlépéseinek megalapozásához, valamint a helyi...

Részletek

Schmidt Jenő: vissza kellene adni a közműveket az önkormányzatoknak

„Célszerű lenne, ha a jövőben a közszolgáltatásokat az önkormányzatok végeznék, azaz visszavennék a feladatokat a magáncégektől - így kordában lehet tartani az árakat is -mondta Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke az ATV Start című műsorában. Nem lepte meg a településeket, hogy a kormány gyakorlatilag hatósági árakat szab a közmű cégeknek, hiszen a miniszterelnök már fél éve beharangozta, hogy kormányzati szinten próbálják megállítani a rezsiköltségeket, noha a víz-, a csatorna és a szennyvíz-díj kiszabása eddig önkormányzati hatáskör volt, magyarázta...

Részletek