Skip to main content

Találat: ROP

2,6 milliárdból indul az önkormányzati ASP projekt

„A közép-magyarországi önkormányzatok a tervek szerint 2014 végétől vehetik igénybe a központi alkalmazás-szolgáltatásokat, a projektet hattagú állami konzorcium valósítaná meg a KIFÜ irányításával. Az e-közigazgatási szolgáltatások egységesítéséről, illetve az önkormányzati alkalmazásszolgáltató központok kiépítéséről még 2006 született kormánydöntés, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pedig 2010 tavaszán jelentette be az online önkormányzati szolgáltatások elindításához szükséges ASP-központok kiépítését a részfeladatokra koncentrált megoldások és a párhuzamos, szigetszerű fejlesztések kiváltására. Utóbb a közigazgatási rendszer átalakítása és az önkormányzati törvény előkészítése következtében a kérdés lekerült a napirendről, 2011 nyarán...

Részletek

A MAG Zrt. kezelésébe kerülnek az Új Széchenyi Terv ÁROP, EKOP és egyes ROP pályázatai

„2012. július 29-től a Kormány 176/2012-es rendelete alapján a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a VÁTI Nonprofit Kft. jogutóda az Új Széchenyi Terv keretébe tartozó pályázatok esetében. A rendelettel a MAG Zrt. kezelésébe kerülnek az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, valamint a Regionális Operatív Programok eddig a VÁTI által kezelt pályázatai. Az új közreműködő szervezet kijelölésének célja, hogy a szolgáltatások minősége javuljon, a pályázatkezelési átfutási idők csökkenjenek, valamint hatékonyabb pályázatkezelési rendszer valósulhasson meg. A pályázatkezelés...

Részletek

Önkormányzati informatika

„Jelenleg az önkormányzatok informatikai támogatottsága rendkívül heterogén. Sokat segítene a kisebb önkormányzatoknak, ha a sokéves huzavona után végre elindulna az ASP-központ fejlesztése. A pályázat kiírása rövidesen várható. Jóllehet már több éve napirenden van, hogy az önkormányzatok – elsősorban a kisebbek – ne egyedileg alakítsák ki informatikai környezetüket, hanem szolgáltatásként vehessenek igénybe különféle informatikai alkalmazásokat, a tervezett ASP-központ egyelőre nem működik. Időről időre különböző koncepciók születtek, ám azok egyike sem jutott el a megvalósítás fázisába. A jelenlegi kormány úgy döntött, hogy felülvizsgálja a...

Részletek

A Regionális Operatív Programok Monitoring Bizottsága elnökének kinevezéséről

„A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján dr. Nyikos Györgyit, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárát a Regionális Operatív Programok Monitoring Bizottsága elnökévé – 2011. június 6-ai hatállyal – kinevezem...” Forrás: A miniszterelnök 44/2011. (VI. 16.) ME határozata a Regionális Operatív Programok Monitoring Bizottsága elnökének kinevezéséről, Magyar Közlöny, 2011. évi 65.szám, 2011. június 16., 14595. oldal (pdf)

Részletek

Konferencia a határon átnyúló hálózatépítésről Budapesten

"Budapesten került sor a „Határon átnyúló hálózatépítés a közös érdekek felismerése céljából" elnevezésű EU támogatásból megvalósult projekt záró konferenciájára, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában, a budai várban október 20-án. A Szövetség a Közös Célokért társulás és a Puskás Tivadar Közalapítvány közös projektjének záróakkordjaként rendezett konferencián több magyarországi kormánytisztviselő is megjelent és felszólalt. Az Európai Unió társfinanszírozásával a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló „Határon átnyúló hálózatépítés a közös érdekek felismerése céljából” című projektet a Szövetség a Közös Célokért társulás és a...

Részletek

Tízmilliárdos támogatás-elvonás

"A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (NFM) megtudtuk, több okból is problémásnak találták a pályázati konstrukciókat. Az eredeti elképzelések szerint a hét régióban (megyei jogú városokban) egy-egy alkalmazásszolgáltatási központ állt volna fel, amelyhez a régió önkormányzatai csatlakozhattak volna. A központok az önkormányzatok belső működéséhez nyújtottak volna informatikai támogatást (például iratkezelésben, szociális és gazdálkodási kérdésekben, gyámügyi vagy építéshatósági ügyintézésben). Mint a tárcánál mondták, az eredeti elképzelések alapvető problémája, hogy azok nem illeszkednek a közigazgatás teljes átalakításának új koncepciójához, amelyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium készít...

Részletek

Kormányhatározat a regionális operatív programok 2009–2010. évi akcióterveinek módosításáról

"1. elrendeli az alábbi pályázati konstrukcióknak a megjelölt operatív programok 2009–2010. évi akciótervéből azonnali hatállyal történő törlését: Dél-Alföldi OP: DAOP-2009-4.3.2 kódjelű, Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése elnevezésű pályázati konstrukció; Észak-Alföldi OP: ÉAOP-2009-4.1.6 kódjelű, Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek informatikai fejlesztése elnevezésű pályázati konstrukció; Észak-Magyarországi OP: ÉMOP-2009-4.3.2 kódjelű, A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése elnevezésű pályázati konstrukció; Közép-Dunántúli OP: KDOP-2009-5.3.1 kódjelű, Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek elnevezésű pályázati konstrukció; Közép-Magyarországi OP: KMOP-2009-4.7.1 kódjelű, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése elnevezésű...

Részletek