Skip to main content

Találat: szakirodalom

A nyílt kormányzat információs stratégiái: Milyen kihívások és lehetőségek vannak a kormányzati átláthatóságból származó közösségi haszon elérése területén?

A nyílt kormányzatot támogató információ-alapú stratégiák számos lehetőséget kínálnak arra, hogy a kormányzati információ közhasználatával társadalmi és gazdasági haszon keletkezzen. A nyilvánosság és a politika elvárásai nagyok, de adott a kihívás, hogy számos, a kormányzaton kívüli felhasználó számára hogyan lesznek használatra alkalmasak a kormányzattól származó adatok. Kutatások szerint, amelyek tárgya a telekkönyvi információ közhasználatának vizsgálata volt, a kormányzati információ közhasználata belülről fakadóan bonyolult. Ugyanakkor az információtudomány, a vezetési információs rendszerek és az e-kormányzat területéről származó kutatási eredmények segítenek megérteni a tényleges információhasználattal...

Részletek

Gondnokság és hasznosság: az információ-alapú átláthatóság szakpolitikai elvei

A tanulmány elvi és gyakorlati szemszögből tárgyalja azoknak a törekvéseknek belső feszültségeit, melyek az információhoz való hozzájutás és az információ terjesztés segítségével próbálják növelni a kormányzat nyitottságát és átláthatóságát. Az az elképzelés, hogy a demokratikus kormányzatoknak a kormányzottak számára nyitottaknak, hozzáférhetőeknek és átláthatóaknak kell lenniük, megújult hangsúlyt kap a kormányzati reformtörekvések és az információhoz való hozzájutás most alakuló, fejlett eszközeinek összekapcsolódásával. Bár ezek a kezdeményezések frissek, de máris aggasztó bonyolultságot mutatnak, tekintélyes vezetési, műszaki és politikai kihívásokkal. Számos hagyományos és újonnan megjelenő...

Részletek

Dánia: Hatékony e-kormányzat az értelmesebb közszolgálatokért

Az OECD által készített tanulmány az első azok sorában, melyek egy ország e-kormányzatát új értékelési szempontrendszer alapján vizsgálják. Az új szempontok célja az, hogy tükrözzék a terület kezdeményezéseinek gazdagságát: * e-kormányzat hatása a közszektor modernizációjára és a hatásossági törekvésekre, * e-kormányzati szervezeti feltételek hatása az e-kormányzat fejlődésére, * állampolgári használattal kapcsolatos kérdések fontossága, * e-kormányzati projektumokból származó előnyök megvalósításának értékelése. Mivel ezek a kérdések nemcsak Dánia esetében érdekesek, a tanulmány hasznos eszközéül szolgál a többi OECD-ország e-kormányzati politikájának alakításánál. Forrás: Denmark: Efficient...

Részletek