Skip to main content

Találat: szoftverlicenc-gazdálkodás

683/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

„...4. § (2) A Rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A DKÜ) „e) központi beszerző szervként – az e rendeletben meghatározott keretek között – az érintett szervezetek javára eljárva, központosított beszerzés keretében vagy járulékos beszerzési szolgáltatás nyújtásával, – kizárólagos joggal – lefolytatja az érintett szervek informatikai beszerzéseit,” (3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: (A DKÜ) „g) az érintett szervezetek tekintetében – az e rendeletben meghatározott keretek között, kizárólagos joggal...

Részletek